به‌روز شده در: ۱۴:۴۷ - ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶
كدخبر: ۲۵۹۹
تاريخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۴
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
گزارش مرکز آمار از افزایش ضریب جینی نشان داد
افزایش بی عدالتی و نابرابری درآمدی در دولت یازدهم
گزارش مرکز آمار بیانگر این نکته است که روند دولت یازدهم در اداره کشور باعث دور شدن از هدف برنامه شمم توسعه شده و نه تنها ضریب جینی بهبود پیدا نکرده و کاهش نیافته، بلکه با افزایش قابل توجه نیز مواجه شده است.
خرداد پرس/ مرکز آمار در گزارش اخیر خود از افزایش ضریبی جینی و ناعادلانه تر شدن توزیع درآمد و ثروت در کشور در سال 94 خبر داده است.

همانطور که می دانید ضريب جيني عددي بين صفر و يک است که صفر نشان‌دهنده برابري کامل و يک نشان‌دهنده نابرابري کامل است. در سیاست هاي كلي برنامه، يكي از اهداف برنامه ششم توسعه دستيابي به ضريب جيني 0.34 درصد تعيين شده است.

این در حالی است که روندی که دولت یازدهم در اداره کشور در پیش گرفته باعث دور شدن از هدف برنامه شده و نه تنها ضریب جینی بهبود پیدا نکرده و کاهش نیافته است، بلکه با افزایش نیز مواجه شده است.


 
نمودار فوق ضريب جيني براي کل کشور طي سال‌هاي 1376 تا 1394 را به همراه مقدار متوسط اين متغير طي سال‌هاي مورد بررسي که برابر  0.4054 است، نشان مي‌دهد. همانطور که در نمودار نشان داده شده است ميزان نابرابري براساس ضريب جيني به واسطه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در دي 1389، به‌شدت کاهش يافته و به ميزان 0.37 در سال 1390 و 0.365 در سال 1392 رسيده که کمترين ميزان در 4 دهه گذشته است.

در فاصله سالهای 76 تا 84 و در زمان فعالیت دولت اصلاحات روند ضریب جینی نسبتا افزایشی بوده که بیانگر افزایش بی عدالتی در توزیع درآمد در کشور بوده است. و این ضریب با 0.0219 واحد افزایش مواجه شده است که بیانگر افزایش 5.43 درصدی این ضریب می باشد.اما در فاصله سالهای 84 تا 92 و در زمان فعالیت دولت احمدی نژاد روند ضریب جینی عمدتا بهبود یافته و کاهش داشته است، بطوریکه این نسبت با 0.0598 واحد کاهش مواجه شده که معادل با کاهش 14.08 درصدی می باشد.

اما در دولت یازدهم وضعیت ضریب جینی مجددا به وضعیت دولت اصلاحات برگشته و روندی افزایشی را بصورت پرشتاب در پیش گرفته است بطوریکه از سال 92 تا 94 این ضریب با 0.025 واحد افزایش روبرو شده که معادل افزایش 6.85 درصدی این ضریب می باشد.
 
به عبارت دیگر می توان گفت از منظر توزیع درآمد در جامعه، عملکرد دولت اصلاحات در 8 سال، بیش از 5.43 درصد در افزایش بی عدالتی و نابرابری و ایجاد فاصله طبقاتی بیشتر تاثیر داشته است. این در حالی است که دولت احمدی نژاد در طی 8 سال فعالیت توانسته است بیش از 14.08 درصد در ایجاد عدالت درآمدی در جامعه و کاهش فاصله طبقاتی تاثیر گذار باشد.اما دولت روحانی در طی 3 سال فعالیت خود بیش از 6.85 درصد در افزایش بی عدالتی و نابرابری درآمدی و همچنین ایجاد فاصله طبقاتی اثر گذار بوده است که این امر نیازمند بازنگری جدی در نحوه اداره کشور و توجه به دهکهای پایین درآمدی می باشد.

Bookmark and Share
* نام:
ايميل:
* نظر: